SPEL & REGELS
Bij MKF De Wide Stege speel je One Wall Handball, de meest gangbare vorm van muurkaatsen. De spelregels vind je op dewidestege.nl en onwallhandball.nl
De belangrijkste regels zijn ook te vinden op It Keatsplein op sportpark De Bining. Fair play staat voorop!

BAANREGELEMENT
Op de buitenbaan hangt het baanregelement. De belangrijkste regels zijn:
Betreden op eigen risico. De baan netjes houden en alleen met schone schoenen betreden. Niet roken en geen glaswerk op de baan. Het reserveren van de baan kan alleen door leden van MKF De Wide Stege en natuurlijk door het bestuur, via dewidestege.nl
Voor toernooien kan de baan uitsluitend door het bestuur worden gereseveerd. De lampen moeten uiterlijk om 10 uur ’s avonds uit. Ben je op de baan zonder gereserveerd te hebben, dan deel je de speeltijd in redelijkheid met andere spelers die op de baan aanwezig zijn.

MATERIAAL & VEILIGHEID
Tijdens club-activiteiten stelt de club ballen beschikbaar. Wil je buiten de clubactiviteiten om trainen of spelen, dan moet je daarvoor zelf ballen aanschaffen (kosten  EUR 2,50 per stuk). Zorg dat je op een schone baan speelt. Veeg de baan en de speelruimte rondom als er los materiaal (zand of bladeren) op ligt. Speel alleen op een droge baan: een vochtige baan is gevaarlijk glad. Het spelen met oogbescherming is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Spelen zonder oogbescherming is voor eigen risico. Speel op schone sportschoenen met ‘verende’ zolen en en met voldoende grip.

CONTRIBUTIE & BETALING
Voor senioren bedraagt de contributie EUR 7,-- per maand. Je ontvangt per 3 maanden een contributienota die steeds binnen 2 weken moet worden betaald. Het lidmaatschap wordt steeds per 1 januari stilzwijgend voor een jaar verlengd.
Jeugdleden betalen een contributie van EUR 5,-- per kwartaal. Daarnaast wordt voor toernooien een klein bedrag in rekening gebracht. Contributienota's worden zoveel mogelijk via email verzonden.

VASTE ACTIVITEITEN
Op dinsdag- en donderdagavond wordt er gespeeld door de senioren. Oudere jeugdleden (ca. 16+) hebben ook toegang tot deze activiteit. Op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur is de baan gereserveerd voor jeugd. Er wordt dan getraind en als afsluiting van de training worden er wedstrijden gespeeld. Op zaterdagavond van 19.00 tot 21.00 uur is de baan gereserveerd voor jeugd tot 18 jaar. Toernooien, trainingen, clinics en aanpassingen op het vaste schema worden tijdig aangekondigd via affiches en dewidestege.nl

CONTACT & INFO
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Bauke Nicolai, (voorzitter) De Terp 28, Jirnsum, tel. 06-51120086
Jan Bosch, (secretaris) Dekamastrjiitte 10, 9011 WE Jirnsum (tevens correspondentieadres)
Femke Nicolai, (penningmeester en ledenadministratie) Altenalaan 19, Heerenveen

DONATEURSCHAP & SPONSOR MOGELIJKHEDEN
MKF De Wide Stege doet mee aan de Vriendenloterij. Deelname is mogelijk via vriendenloterij.nl. U doet al mee? Zet dan uw loten om naar MKF De Wide Stege via 020-6776880
Donateurs van MKF De Wide Stege betalen EUR 7,50 per jaar. Voor sponsormogelijkheden kunt u bellen of mailen met Bauke Nicolai 06-51120086

CLINICS
Voor scholen en bedrijven worden regelmatig clinics gehouden. Met de groep enthousiast bezig zijn is daarbij het devies. Eventueel kan een bedrijfsclinic worden gecombineerd met bijvoorbeeld een barbeque of een buffet. Interesse? Bel dan met Bauke Nicolai: 06-51120086

website statistics